tel./fax: +48 41 372 76 83 biuro@zto.com.pl

Przeznaczenie filtrocyklonów

Filtrocyklony są filtrami workowymi stanowiącymi połączenie cyklonu i filtra pulsacyjnego.Działanie jego polega na dwustopniowym oddzielaniu cząstek stałych. Grube frakcje są wytrącane są w części dolnej na skutek działania siły odśrodkowej, cząstki pyłowe osiadają natomiast na powierzchni worków filtracyjnych rozpiętych wewnątrz środkowej , cylindrycznej części odpylacza.

Zasada działania Filtrocyklonu polega na jednoczesnym wydzielaniu cząstek ciała stałego wskutek działania siły odśrodkowej i odpylania filtracyjnego. Zapylone powietrze wpada stycznie do wnętrza obudowy filtrocyklonu, co sprawia, że cząstki o dużej masie podlegają intensywnemu oddziaływaniu siły odśrodkowej wywołującej w rezultacie tarcia osuwanie się ich ruchem śrubowo spiralnym w dół skąd są usuwane na zewnątrz. Drobne frakcje unoszone są ku górze i osiadają na powierzchni rękawów filtracyjnych. Tworząca się na nich warstwa pyłowa jest usuwana cyklicznymi impulsami regeneracyjnymi wywoływanymi wdmuchiwanym do ich wnętrza powietrzem o kierunku przepływu odwrotnym do kierunku przepływu powietrza zapylonego.

Filtrocyklony mogą być stosowane w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów budowlanych, spożywczym, młynarskim, paszowym, tworzyw sztucznych, chemicznym, drzewnym, stolarskim, w instalacjach centralnego odkurzania, itp.