tel./fax: +48 41 372 76 83 biuro@zto.com.pl

Jakość

Firma Zakład Techniki Odpylania uzyskała we wrześniu 2005 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy PN-EN ISO 9001:2008, który wniósł nowe standardy pracy do firmy i podniósł jakość jej działania.

Certyfikat ten zaświadcza, że wprowadzony przez firmę ZTO System Zarządzania Jakością został oceniony i uznany jako zgodny z wymogami norm jakościowych oraz zakresem działania, tj. projektowaniem, produkcją, montażem urządzeń i instalacji odpylających oraz przemysłowych instalacji centralnego odkurzania.

System Zarządzania Jakością w firmie ZTO został zaktualizowany według nowej Normy PN-EN ISO 9001:2008.

Załogę firmy stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy, których specjalistyczne wykształcenie i długoletnia praktyka zawodowa gwarantują najwyższą jakość oferowanych urządzeń.

 

 

 

 

Proces wdrażania, doskonalenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z  międzynarodową normą EN ISO 9001:2008 został współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Program Phare 2002 – Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji Wsparcie na Doradztwo – Wstęp do Jakości.

euro

 

 

 

 

Dnia 2017-08-18, tę stronę dodano do moderowanego katalogu dla SEO.