Dozowniki celkowe

Dozownik celkowy jest urządzeniem odbierającym pyły i materiały sypkie z filtrów, odpylaczy cyklonowych oraz silosów. W takim przypadku pełni rolę śluzy obrotowej.
Po dokładnym określeniu parametrów pracy i dobraniu właściwego napędu, może także pełnić rolę dozownika dozującego ustaloną ilość materiału.

Dozowniki celkowe (śluzy obrotowe) składają się z nieruchomego korpusu, w którym znajduje się obracający wirnik z 8 stalowymi łopatkami. Łopatki te mogą być zakończone stalowymi listwami regulacyjnymi lub nakładkami gumowymi. Wirnik z łopatkami zakończonymi nakładkami gumowymi stosuje się w przypadku, gdy w pyle mogą znaleźć się większe elementy (cząstki), które mogłyby zablokować wirnik. Dozownik celkowy może występować także w wersji tnącej. W takim przypadku łopatki osadzone są na wirniku skośnie i zakończone są naostrzonymi listwami, które pełnią rolę noży współpracujących z przeciw nożem mocowanym do korpusu.

Każdy standardowy wirnik wyposażony jest w boczne tarcze uszczelniające. Takie rozwiązanie
niemal całkowicie eliminuje możliwość kontaktu pyłu z bocznymi częściami korpusu dozownika. Zapewnia to wydłużoną żywotność dozownika i dodatkowe uszczelnienie.

Wirnik osadzony jest w oprawach łożyskowych, które są odsunięte od korpusu tak aby nie dopuścić do dostania się pyłu do łożysk.

Motoreduktor napędzający dozownik celkowy mocowany jest do korpusu kołnierzowo.

Wylot dozownika celkowego skonstruowany jest w taki sposób, aby pył który dostał się pomiędzy tarczę boczną wirnika a korpus mógł swobodnie opuścić dozownik.
Wlot i wylot zakończony jest kołnierzem przyłączeniowym okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym w zależności od wymagań zamawiającego.

Wszystkie dozowniki mogą być produkowane ze stali zwykłej lub stali kwasoodpornej.

W wersji ATEX Zakład Techniki Odpylania produkuje dozownik typu DG 200 x 200 oraz dozownik typu DG 300 x 300 z łopatkami skośnymi i nożami tnącymi.

Dozownik typu DG 200 x 200 oraz DG 300 x 300 w zwykłej wersji produkowany jest z łopatkami prostymi, skośnymi i nożami tnącymi. Dozownik typu DG 300 x 300 może posiadać większy wylot: 300 x 335 mm.

Dozownik celkowy typu DG 400 x 500 wykonany jest z trudnościeralnej blachy domex bez tarcz czołowych, posiada 8 łopatek gumowych. Wydajność takiego dozownika wynosi 85m3/h.

Na życzenie klienta Zakład Techniki Odpylania może wykonać okrągły wlot dozownika (bez możliwości zrobienia okrągłego wylotu). Możliwe jest również zamówienie dozownika o innych niż podane wyżej wymiarach.

dozowniki na stronę

DG 300x300