Odkurzanie przemysłowe

Przemysłowa instalacja centralnego odkurzania może być stosowana w zakładach przemysłowych gdzie z nieszczelnych urządzeń technologicznych i transportowych wydostają się duże ilości pyłu, który osadza się na podłogach, urządzeniach i konstrukcjach. Ze względu na małą pojemność zbiorników tradycyjnych odkurzaczy jedynym rozwiązaniem przy tak ogromnych ilościach pyłu jest przemysłowa instalacja centralnego odkurzania.

Standardowo instalacja centralnego odkurzania wykonywana jest w dwóch wariantach:

W wariancie I instalacja taka składa się z urządzenia wytwarzającego duże podciśnienie (ok. 0,5 bara), najczęściej w postaci dmuchawy rotacyjnej Rootsa, pracującej na podciśnieniu, filtrocyklonu zatrzymującego pył, filtra patronowego zabezpieczającego tłoki dmuchawy oraz sieci rurociągów z odgałęzieniami zakończonymi zamknięciami klapkowymi. Filtrocyklon jest wyposażony w szafkę sterowniczą ze sterowaniem Δp.
Dmuchawa rotacyjna ze względu na głośność posiada obudowę dźwiękochłonną. Normalnie instalacja może być obsługiwana przez pracowników sprzątających, oni załączają dmuchawę, kontrolują parametry pracy filtrów.

Ilość pracowników sprzątających pokrywa się z ilością założonych w projekcie jednocześnie otwartych zamknięć klapkowych. Taka instalacja posiada uproszczoną automatykę. W przypadku gdy pracownicy produkcyjni mają sprzątać stanowiska pracy i ich otoczenie, instalację wyposaża się w automatykę sterującą jej pracą opartą na sterowniku Simatic firmy Siemens. Wtedy stosuje się zamknięcia klapkowe wyposażone w mikrowyłącznik oraz diodę świecącą się w kolorze czerwonym informującą, że w czasie jej świecenia nie wolno podłączyć się ze ssawką do instalacji. Z chwilą otwarcia jednego zamknięcia klapkowego poprzez mikrowyłącznik następuje załączenie silnika dmuchawy. Jeżeli zostaną otwarte jednocześnie cztery zamknięcia klapkowe, na wszystkich zamknięciach zapalą się czerwone diody informujące, że instalacja jest obciążona (dla projektu na cztery jednocześnie otwarte zamknięcia klapkowe) i że nie można podpiąć się do niej z następną ssawką. Gdy zostanie otwarte następne zamknięcie klapkowe włączone zostają buczki lub światła migające zwracające nadzorowi uwagę na nieprawidłowe korzystanie z instalacji.

Alarm wyłączy się w przypadku piątego zamknięcia . Filtr patronowy jest wyposażony w przetwornik różnicy ciśnień, po osiągnięciu nastawionej wielkości następuje regeneracja patronów oraz pomiar czasu pracy między regeneracjami. Gdy czasy te ulegną znacznemu skróceniu załączony zostanie alarm i wyłączony silnik dmuchawy. Oznacza to, że uszkodzeniu uległ worek filtracyjny filtrocyklonu i nastąpiła zwiększona emisja pyłu, należy wtedy sprawdzić stan worków filtrocyklonu. Rurociągi, zamknięcia klapkowe, podwieszenia i podparcia są ocynkowane lub malowane – w zależności od życzenia zamawiającego. Do zamknięć klapkowych podłącza się węże elastyczne zakończone rurą z ssawką podobnie jak w odkurzaczu. Sieć rurociągów pokrywa całą powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku. Najczęściej przyjmuje się, że jednocześnie może sprzątać od dwóch do czterech pracowników. Długość węża najczęściej wynosi 7,5 lub 10 m, co oznacza, że pracownik może zebrać pył w promieniu ok. 7,5 lub 10 m od zamknięcia klapkowego. Zamknięcia klapkowe są tak rozmieszczone, aby objąć wszystkie powierzchnie zapylone i wszystkie zakamarki. Pył poprzez ssawkę, wąż elastyczny, sieć rurociągów jest transportowany do filtrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie pyłu od powietrza. Bardzo często osiadły pył jest surowcem i wtedy spod filtrocyklonu pył ten jest skierowany do procesu produkcyjnego. W instalacji może być ok. 200 zamknięć klapkowych, a najdalsza odległość zamknięcia klapkowego od dmuchawy wynosi ok. 120 m (przy założeniu, że instalacja będzie pracowała jako transport pneumatyczny) lub ok. 150 m, ale tylko do sprzątania.

W wariancie II instalacja centralnego odkurzania składa się z wentylatora boczno-kanałowego wytwarzającego podciśnienie (ok. 0,2 bara) pracującego na podciśnieniu, filtra zatrzymującego pył oraz sieci rurociągów z odgałęzieniami zakończonymi zamknięciami klapkowymi. Stosowana jest w przypadkach, gdy ilość zamknięć klapkowych jest niewielka a warunki jej pracy są lekkie. Najczęściej w tym wariancie rezygnuje się z automatyki. Zastąpienie dmuchawy wentylatorem oraz rezygnacja z filtra patronowego i automatyki powoduje, że instalacja w tym wariancie jest znacznie tańsza.

Wykonywane są też instalacje w których urządzeniem wytwarzającym podciśnienie oraz gromadzącym pył jest specjalny samochód do odkurzania. Gdy jego urządzenia mają zbyt dużą wydajność dla instalacji, trzeba rurociąg wyposażyć w zawór dosysający powietrze.

rysunek-instalacja-odkurzania