Filtry workowe poziome

Filtr pulsacyjny poziomy typ HF

Filtry pulsacyjne poziome są drugą grupą filtrów workowych charakteryzującą się poziomym ułożeniem worków w komorze filtracyjnej. Mogą one być stosowane w niskich halach i pomieszczeniach o niewielkiej wysokości ponieważ przy poziomym ułożeniu worków filtracyjnych komora filtracyjna ma niewielką wysokość w stosunku do filtrów z workami pionowymi, a soczewkowy kształt worka i kosza filtracyjnego umożliwia pomieszczenie większej powierzchni filtracyjnej w małych gabarytach filtra. Dzięki temu filtry te można zastosować wszędzie tam, gdzie wysokość pomieszczenia nie pozwala na zainstalowanie filtra z workami pionowymi.

Filtry workowe poziome typu HF są produkowane w 200 wielkościach i w dwóch wariantach:

Wariant I – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami. Filtry pulsacyjne poziome w tym wariancie  są stosowane najczęściej na obudowach przenośników, ich przesypów oraz silosach. Często mniejsze jednostki wyposażone są w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza. Funkcjonują wtedy jako filtr stanowiskowy nie wymagający dodatkowej instalacji rurowej. Ze względu na niewielkie gabaryty są one transportowane w stanie zmontowanym w całości wraz z podłączonymi zaworami do szafki sterowniczej. W przypadku trudności z transportem na miejsce zainstalowania mogą być wykonane w elementach i skręcone na miejscu.

Wariant II – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami, zsyp z przenośnikiem i dozownikiem celkowym. Standardowo filtry te nie posiadają konstrukcji wsporczej, przeznaczone są głównie do instalowania na stropach tak, że komora filtracyjna i komora doprowadzenia powietrza zapylonego znajdują się na górnej kondygnacji, natomiast zsyp z przenośnikiem ślimakowym i dozownikiem na kondygnacji dolnej. Indywidualnie, dla każdej wielkości filtra oraz do życzeń zamawiającego, projektuje się i wykonuje sposób odbioru pyłu i ewentualnej konstrukcji wsporczej. Filtry workowe poziome w tym wariancie ze względu na duże gabaryty mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach. Montowane są przez skręcenie śrubami i doszczelnienie połączeń pastami – głównie silikonem. Filtry w wersji izolowanej wykonywane są z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości 50 mm lub 100 mm i blachy ocynkowanej. Stosowane są tam, gdzie nadmierne schłodzenie gazu odpylanego może doprowadzić do szkodliwego zjawiska kondensacji wilgoci, tzn. roszenia na ścianach filtra.

HF tabela
filtr-poziomy-hf-wariant-1-rysunek
filtr-poziomy-hf-wariant-2-rysunek