Filtrocyklony

Filtrocyklony są filtrami workowymi stanowiącymi połączenie cyklonu i filtra pulsacyjnego. Działanie jego polega na dwustopniowym oddzielaniu cząstek stałych. Grube frakcje są wytrącane na skutek działania siły odśrodkowej-zapylone powietrze wpada do wnętrza obudowy filtrocyklonu, co sprawia, że cząstki o dużej masie podlegają intensywnemu oddziaływaniu siły odśrodkowej wywołującej w rezultacie tarcia i osuwanie się ich ruchem śrubowo-spiralnym w dół skąd są usuwane na zewnątrz. Cząstki pyłowe osiadają natomiast na powierzchni worków filtracyjnych rozpiętych wewnątrz środkowej, cylindrycznej części odpylacza. Tworząca się na nich warstwa pyłowa jest usuwana cyklicznymi impulsami regeneracyjnymi wywoływanymi wdmuchiwanym do ich wnętrza powietrzem. Impuls sprężonego powietrza jest wytwarzany przez zawór elektromagnetyczny sterowany z szafki sterowniczej.

Pracą regeneracji worków filtracyjnych filtrocyklonów  sterują następujące rodzaje szafek sterowniczych:

 • ze sterowaniem czasowym, w którym ustala się czas trwania impulsu oraz częstotliwość regeneracji
 • ze sterowaniem Δp, w których regeneracja worków filtracyjnych uzależniona jest od oporów przepływu powietrza przez worki filtracyjne

Filtrocyklony mogą być stosowane w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów budowlanych, spożywczym, młynarskim, paszowym, tworzyw sztucznych, chemicznym, drzewnym, stolarskim, w instalacjach centralnego odkurzania, itp.

Filtrocyklony typu MF są produkowane w 36 wielkościach i w 13 następujących wariantach:

 • Komora oczyszczonego powietrza z workami filtracyjnymi i automatyką
 • Komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną (bez elementu cyklonowego) i workami oraz z automatyką
 • Komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną (z wlotem cyklonowym w górnej części) i workami oraz z automatyką
 • Komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną (ze stożkiem wewnętrznym) i z automatyką (pokazany na rysunku)
 • Filtrocyklon kompletny z wlotem cyklonowym w górnej części, z dozownikiem celkowym, ze zsypem z normalnym kątem pochylenia (pokazany na rysunku)
 • Filtrocyklon kompletny z wlotem cyklonowym w dolnej części, z pojemnikiem pyłu (pokazany na rysunku)
 • Jak wariant V lecz bez nóg
 • Jak wariant VI lecz bez nóg
 • Jak wariant VII lecz z dozownikiem
 • Filtrocyklon kompletny z wlotem cyklonowym w górnej części, z dozownikiem celkowym, z płaskim dnem i wygarniaczem obrotowym (pokazany na rysunku)
 • Jak wariant V lecz z pojemnikiem
 • Jak wariant VI lecz z pojemnikiem