Filtrocyklon typu DF-dane techniczne, rysunki i tabele

FILTROCYKLON TYPU DF

Filtrtrocyklony typu DF są produkowane w 57 wielkościach i w 2 następujących wariantach:

wariant I – filtr pulsacyjny z jednym wygarniaczem obrotowym

wariant II – filtr pulsacyjny z dwoma wygarniaczami obrotowymi. Filtry z pojedynczym wygarniaczem obrotowym produkowane są w 4 wielkościach, ilość worków może być 96, 106, 116 lub 126.

Filtry z dwoma wygarniaczami obrotowymi produkowane są w 15 wielkościach- 136, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 246, 256, 266 lub 276 worków. Oba rodzaje filtrów produkowane są w 3 długościach worków filtracyjnych-3010 mm, 3510 mm, 4010 mm. Worki filtracyjne wymienialne są od góry filtra. tj. od strony czystej poprzez pokrywy w komorze oczyszczonego powietrza i mocowane są na tzw. „snapringi”. Filtrocyklony w wersji izolowanej wykonane są izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości 50 lub 100 mm. Stosowane są tam, gdzie nadmierne schłodzenie gazu odpylanego może doprowadzić do szkodliwego zjawiska kondensacji wilgoci i tzw. roszenia na ścianach odpylacza.

DF- dane techniczne
rysunek-df-z-jednym-wygarniaczem
rysunek-df-z-dwoma-wygarniaczami