Filtry stanowiskowe

Filtry stanowiskowe są filtrami pulsacyjnymi w wykonaniu kompaktowym. W wersji standardowej filtry te posiadają zamontowany średnioprężny wentylator promieniowy, włącznik wentylatora i szafkę sterowania elektrozaworami przedmuchowymi. Dla korzystania z tak wykonanego filtra wystarczy podłączyć sprężone powietrze odwodnione i odolejone o ciśnieniu 0,6 ± 0,1 MPa oraz napięcie 3 x 380 V AC. Filtry stanowiskowe przeznaczone są do odpylania stanowisk technologicznych, na których występuje emisja pyłów suchych i nie klejących. Filtry te nie mogą być stosowane do pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, ponieważ nie posiadają zabezpieczeń przed skutkami wybuchu.

Pył zatrzymywany jest na zewnętrznej powierzchni wkładów patronowych lub worków filtracyjnych. Wkłady patronowe lub worki filtracyjne są regenerowane za pomocą krótkich impulsów sprężonego powietrza, które są wytwarzane przez zawory elektromagnetyczne. Filtry stanowiskowe mają skuteczność odpylania powyżej 99% i mogą być stosowane do odpylania szlifierek, polerek, pakowaczek, przesypów, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, metalowym, chemicznym, odlewniczym.

Filtry stanowiskowe typu FS z wkładami patronowymi należy stosować dla mniejszego zapylenia oraz dla pyłów łatwiej usuwanych z powierzchni wkładu filtracyjnego. Filtry stanowiskowe typu HF oraz filtry typu FS z workami filtracyjnymi można stosować dla większego zapylenia oraz pyłów trudniej usuwanych z powierzchni worka filtracyjnego.

Filtry stanowiskowe typu FS są wyposażone we wkłady patronowe (plisowane) ϕ 225 mm i długości 1000 mm o powierzchni filtracyjnej 5 m². Filtry stanowiskowe typu FS-3×4 są wyposażone w pionowe kosze i worki filtracyjne o przekroju kołowym ϕ 153 mm i długości 1550 mm i 2050 mm. W szczelnej obudowie filtra stanowiskowego typu FS znajdują się wkłady patronowe lub worki filtracyjne osłonięte przegrodą od wlotu powietrza zanieczyszczonego. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony na górze filtra oraz w króciec wlotowy w bocznej ścianie. Na życzenie zamawiającego filtr może być wykonany niestandardowo (np. z wlotem powietrza od dołu filtra, z innym położeniem wentylatora, z inną ilością, wielkością i usytuowaniem króćców wlotowych, itp.). Filtr stanowiskowy typu FS może być stosowany do odpylania szlifierek, pakowaczek, przesypów, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, metalowym, chemicznym oraz odlewniczym. Standardowo filtr taki posiada w zależności od wielkości 1 lub 2 króćce wlotowe ϕ 160 mm oraz wysuwany pojemnik na pył o pojemności 50 litrów.

Wyposażenie dodatkowe:

  • przewody elastyczne ϕ 160 mm
  • opaski zaciskowe
FS standardowe- dane techniczne

Filtr stanowiskowy typu F0 przeznaczony jest do zainstalowania w niewielkich instalacjach odkurzania. 

Filtr wyposażony jest w wentylator boczno-kanałowy wytwarzający podciśnienie do 0,25 bara. Do filtra doprowadza się sieć stalowych rurociągów zakończonych zamknięciami klapkowymi, do których podłączany jest wąż elastyczny zakończony rurą ze ssawką, podobnie jak w odkurzaczu. Jednocześnie może sprzątać tylko jeden pracownik. Najdalej odległy punkt podłączeniowy od filtra może być w odległości 50 m lub 70 m w zależności od wielkości wentylatora. Ilość zamknięć klapkowych może wynosić do kilkudziesięciu sztuk (40 – 50 sztuk). Filtr wyposażony jest w wysuwany pojemnik na pył o pojemności 50 litrów.

 Wyposażenie dodatkowe:

  • sieć stałych rurociągów zakończonych zamknięciami klapkowymi,
  • węże elastyczne z rurami i ssawkami

Filtr stanowiskowy typu HF jest filtrem pulsacyjnym workowym z poziomo usytuowanymi workami filtracyjnymi. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza oraz w dwa króćce wlotowe w bocznych ścianach zsypów. Pod dwoma zsypami znajdują się podwieszane i przejezdne pojemniki pyłu.

Filtry stanowiskowe typu HF są wyposażone w poziome kosze i worki filtracyjne o przekroju soczewkowym o długości 1500 mm, 2000 mm i 2500 mm.

Na życzenie zamawiającego filtr może być wykonany niestandardowo (np. z dozownikami zamiast pojemników, z innym usytuowaniem wentylatora, z inną ilością, wielkością i usytuowaniem króćców wlotowych, itp.).  

Filtr ten po zastosowaniu worków filtracyjnych z odpowiedniej włókniny może być stosowany do odpylania stanowisk technologicznych, na których występuje emisja pyłów tłustych, zawierających wilgoć lub lekko klejących. Filtr stanowiskowy typu HF może być stosowany do odpylania szlifierek, polerek, pakowaczek, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, metalowym, chemicznym, odlewniczym.

 Wyposażenie dodatkowe:

  • przewody elastyczne,
  • opaski zaciskowe

Filtr stanowiskowy typu HF w tym wykonaniu jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza. Zanieczyszczone powietrze dostaje się przez otwartą od dołu komorę filtracyjną, w której znajdują się poziomo usytuowane worki filtracyjne. Filtr stanowiskowy typu HF może być stosowany do odpylania przesypów, silosów, przenośników taśmowych, śrubowych, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, chemicznym, paszowym, spożywczym, itp.

Wyposażenie dodatkowe:

  • element łączący filtr z obudową przesypu, przenośnika taśmowego lub ślimakowego, itp.