Budowa i działanie filtrów stanowiskowych

Filtry stanowiskowe typu FS są wyposażone we wkłady patronowe (plisowane) Ø 225 mm i długości 1000 mm o powierzchni filtracyjnej 5 m².

Filtry stanowiskowe typu FS-3×4 są wyposażone w pionowe kosze i worki filtracyjne o przekroju kołowym Ø 153 mm i długości 1550 mm i 2050 mm.

Filtry stanowiskowe typu HF są wyposażone w poziome kosze i worki filtracyjne o przekroju soczewkowym o długości1500 mm, 2000 mm i 2500 mm.

Zanieczyszczone powietrze doprowadzone jest do komory rozprężnej w komorze filtracyjnej przechodzi przez worki filtracyjne lub zespół patronów Pył zatrzymuje się na zewnętrznej powierzchni worków lub wkładów patronowych. Oczyszczone powietrze przechodzi przez worki filtracyjne lub wkłady patronowe do komory oczyszczonego powietrza, skąd odprowadzone jest na zewnątrz filtra.

Pył zatrzymywany jest na zewnętrznej powierzchni wkładów patronowych lub worków filtracyjnych. Wkłady patronowe lub worki filtracyjne są regenerowane za pomocą krótkich impulsów sprężonego powietrza, które są wytwarzane przez zawory elektromagnetyczne.