Rodzaje filtrów stanowiskowych

010-03

Filtry stanowiskowe typu FS w wykonaniu standardowym


W szczelnej obudowie filtra stanowiskowego typu FS znajdują się wkłady patronowe lub worki filtracyjne osłonięte przegrodą od wlotu powietrza zanieczyszczonego. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony na górze filtra oraz w króciec wlotowy w bocznej ścianie.

Na życzenie zamawiającego filtr może być wykonany niestandardowo
(np. z wlotem powietrza od dołu filtra, z innym położeniem wentylatora, z inną ilością, wielkością i usytuowaniem króćców wlotowych, itp.).

Filtr stanowiskowy typu FS może być stosowany do odpylania szlifierek, pakowaczek, przesypów, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, metalowym, chemicznym oraz odlewniczym. Standardowo filtr taki posiada w zależności od wielkości 1 lub 2 króćce wlotowe  160 mm oraz wysuwany pojemnik na pył o pojemności 50 litrów.

Wyposażenie dodatkowe:

  • przewody elastyczne  160 mm,
  • opaski zaciskowe

010-03

Filtry stanowiskowe typu F0 do małych instalacji odkurzania

Stanowiskowy F0 Główne

Filtr stanowiskowy typu F0 przeznaczony jest do zainstalowania w niewielkich instalacjach odkurzania. Filtr wyposażony jest w wentylator boczno-kanałowy wytwarzający podciśnienie do 0,25 bara. Do filtra doprowadza się sieć stalowych rurociągów zakończonych zamknięciami klapkowymi, do których podłączany jest wąż elastyczny zakończony rurą ze ssawką, podobnie jak w odkurzaczu. Jednocześnie może sprzątać tylko jeden pracownik. Najdalej odległy punkt podłączeniowy od filtra może być w odległości 50 m lub 70 m w zależności od wielkości wentylatora. Ilość zamknięć klapkowych może wynosić do kilkudziesięciu sztuk (40 – 50 sztuk). Filtr wyposażony jest w wysuwany pojemnik na pył o pojemności 50 litrów.

Wyposażenie dodatkowe:

  • sieć stałych rurociągów zakończonych zamknięciami klapkowymi,
  • węże elastyczne z rurami i ssawkami.

010-03

Filtry stanowiskowe typu HF w wersji do posadowienia na silosie, przenośniku lub przesypie

hf-silos-glowne

Filtr stanowiskowy typu HF w tym wykonaniu jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza. Zanieczyszczone powietrze dostaje się przez otwartą od dołu komorę filtracyjną,
w której znajdują się poziomo usytuowane worki filtracyjne. Filtr stanowiskowy typu HF może być stosowany do odpylania przesypów, silosów, przenośników taśmowych, śrubowych, itp., w przemyśle materiałów budowlanych, chemicznym, paszowym, spożywczym, itp.

Wyposażenie dodatkowe:

  • element łączący filtr z obudową przesypu, przenośnika taśmowego
    lub ślimakowego, itp.

010-03

Filtry stanowiskowe typu HF w wersji do posadowienia na silosie, przenośniku lub przesypie

Filtr stanowiskowy typu HF jest filtrem pulsacyjnym workowym z poziomo usytuowanymi workami filtracyjnymi. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza oraz w dwa króćce wlotowe w bocznych ścianach zsypów. Pod dwoma zsypami znajdują się podwieszane i przejezdne pojemniki pyłu. Na życzenie zamawiającego filtr może być wykonany niestandardowo (np. z dozownikami zamiast pojemników, z innym usytuowaniem wentylatora, z inną ilością, wielkością i usytuowaniem króćców wlotowych, itp.).

Filtr ten po zastosowaniu worków filtracyjnych z odpowiedniej włókniny może być stosowany do odpylania stanowisk technologicznych, na których występuje emisja pyłów tłustych, zawierających wilgoć lub lekko klejących. Filtr stanowiskowy typu HF może być stosowany do odpylania szlifierek, polerek, pakowaczek,itp., w przemyśle materiałów budowlanych, metalowym, chemicznym, odlewniczym.

Wyposażenie dodatkowe:

  • przewody elastyczne,
  • opaski zaciskowe