Filtry workowe

FILTR PULSACYJNY PIONOWY TYP GF

Pionowe filtry workowe są najbardziej popularnymi odpylaczami, które cechują się pionowym umieszczeniem worków w komorze filtracyjnej. Możliwości oczyszczania zanieczyszczonych gazów są tutaj bardzo duże- nawet powyżej 225 000 m³/h. Mogą być wykonane ze stali zwykłej jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie albo ze stali kwasoodpornej. Normalnie stosowane są w nich worki okrągłe o średnicy 153 mm i długościach 2050 mm, 2550 mm, 3050 mm, 4050 mm, 5050 mm (przy workach wymienianych od dołu) oraz 2010 mm, 2510 mm, 3010 mm, 4010 mm, 5010 mm (przy workach wymienianych od góry) .

Filtry workowe przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów suchych i nie klejących.

Zakład Techniki Odpylania proponuje również filtry w wykonaniu Ex, które pozwalają na odpylanie wybuchowych mieszanin pyłowo powietrznych.

Filtry pulsacyjne typu GF są produkowane w 327 wielkościach, powierzchnia filtracyjna to od 60 m² do 2240 m² (filtry typu GF są projektowane indywidualnie do potrzeb klienta więc powierzchnia filtracyjna może być większa). Prędkość filtracji wynosi 0,02 ÷ 0,06 m/s, maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem to 100g/m³. Ilość worków  standardowo równa się 8 sztuk w rzędzie, ale może być więcej lub mniej na na indywidualne życzenie klienta – od 6 do 12 sztuk.

Filtry typu GF mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach. Montowane są przez skręcanie śrubami i doszczelnienie połączeń pastami, głównie silikonem. Położenie wlotu i wylotu powietrza, wysypu pyłu i doprowadzenie sprężonego powietrza może być zmienione o 180°C. Filtry pulsacyjne typu GF mogą być stosowane w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów drogowych i budowlanych, chemicznym, w kotłowniach, instalacjach odsiarczania, itp.

GF tabela
gf-rysunek-jednorzedowy
gf-rysunek-dwurzedowy