Przeznaczenie filtrów workowych

Pionowe filtry workowe są najbardziej popularnymi odpylaczami, które cechują się się pionowym umieszczeniem worków w komorze filtracyjnej. Możliwości oczyszczania zanieczyszczonych gazów są tutaj bardzo duże- nawet powyżej 225 000 m3/h. Mogą być wykonane ze zwykłej jakości stali zabezpieczonej antykorozyjnie albo ze stali kwasoodpornej. Normalnie stosowane są w nich worki okrągłe o średnicy 153 mm i długościach 2050 mm, 2550 mm, 3050 mm, 4050 mm, 5050 mm (przy workach wymienianych od dołu) oraz 2010 mm, 2510 mm, 3010 mm, 4010 mm, 5010 mm (przy workach wymienianych od góry) .

Filtry workowe przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów suchych i nie klejących.

Zakład Techniki odpylania proponuje również filtry w wykonaniu Ex, które pozwalają na odpylanie wybuchowych mieszanin pyłowo powietrznych.

Filtry pulsacyjne workowe mogą być stosowane w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów drogowych i budowlanych, chemicznym, w kotłowniach, instalacjach odsiarczania, itp.

Przeznaczenie filtrów workowych poziomych

Filtry pulsacyjne poziome są drugą grupą filtrów workowych charakteryzującą się poziomym ułożeniem worków. Mogą one być stosowane w niskich halach i pomieszczeniach o niewielkiej wysokości  ponieważ poziome włożenie worków automatycznie zmniejsza wysokość urządzenia. Normalnie stosowane są w nich worki o średnicy 153 mm i długościach 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm. Filtry pulsacyjne poziome typu HF przeznaczone są do odpylania gazów z pyłów suchych i nie klejących. Z uwagi na poziome usytuowanie worków filtracyjnych komora filtracyjna ma niewielką wysokość w stosunku do filtrów z workami pionowymi, a soczewkowy kształt worka i kosza filtracyjnego umożliwia pomieszczenie większej powierzchni filtracyjnej w małych gabarytach filtra.

Worki filtracyjne oraz kosze mają kształt soczewkowy, który powoduje łatwe odpadanie grudek pyłu z powierzchni worków podczas procesu regeneracji. Worki są wmocowane w pionowej blasze sitowej z pomocą wszytych w nie pierścieni rozprężnych tzw. snapringów. Umożliwia to szybką wymianę. Wymiana worka uszkodzonego następuje od strony czystej , nie wymaga wchodzenia do wnętrza filtra.