Przeznaczenie odpylaczy mokrych

Odpylacze mokre typu OMG przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów mokrych lub zwilżalnych. Stanowią one drugi stopień odpylania (po filtrocyklonach). W odpylaczach mokrych strumień zapylonego gazu jest odpylany wskutek kontaktu z cieczą. Jeśli odpylacz zlokalizowany jest na zewnątrz pomieszczenia, należy wyposażyć go w instalację grzewczą (podgrzewającą wodę). Instalację taką (instalację ogrzewania wody w odpylaczu) Zamawiający wykonuje przeważnie we własnym zakresie.

Odpylacze mokre typu OMG znajdują zastosowanie w suszarniach, przemyśle ceramicznym, odlewniczym oraz w produkcji tworzyw sztucznych.