Filtry pulsacyjne poziome

Filtry pulsacyjne poziome są drugą grupą filtrów workowych charakteryzującą się poziomym ułożeniem worków. Mogą one być stosowane w niskich halach i pomieszczeniach o niewielkiej wysokości  ponieważ poziome włożenie worków automatycznie zmniejsza wysokość urządzenia. Filtry pulsacyjne poziome typu HF przeznaczone są do odpylania gazów z pyłów suchych i nie klejących. Z uwagi na poziome usytuowanie worków filtracyjnych komora filtracyjna ma niewielką wysokość w stosunku do filtrów z workami pionowymi, a soczewkowy kształt worka i kosza filtracyjnego umożliwia pomieszczenie większej powierzchni filtracyjnej w małych gabarytach filtra.

Worki filtracyjne oraz kosze mają kształt soczewkowy, który powoduje łatwe odpadanie grudek pyłu z powierzchni worków podczas procesu regeneracji. Worki są wmocowane w pionowej blasze sitowej z pomocą wszytych w nie pierścieni rozprężnych tzw. snapringów. Umożliwia to szybką wymianę. Wymiana worka uszkodzonego następuje od strony czystej , nie wymaga wchodzenia do wnętrza filtra.

010-03

TYP HF

Oznaczenie filtra składa się z symbolu HF oraz symbolu wielkości (3×2-1,5 ÷ 72×6-2,5). Filtry poziome typu HF są produkowane w 200 wielkościach i w dwóch wariantach:

Filtr poziomy ZTO

Wariant I – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami. Filtry takie są stosowane najczęściej na obudowach przenośników, ich przesypów oraz silosach. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy 

umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza oraz w dwa króćce wlotowe. Często wyposażone są w wentylator. Stanowią wtedy filtr stanowiskowy nie wymagający dodatkowej instalacji rurowej. Ze względu na niewielkie gabaryty są one transportowane w stanie zmontowanym w całości wraz z podłączonymi zaworami do szafki sterowniczej. W przypadku trudności z transportem na miejsce zainstalowania mogą być wykonane w elementach i skręcone na miejscu posadowienia.

hf-glowne

Wariant II – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami, zsyp z przenośnikiem i dozownikiem celkowym. Standardowo filtry te nie posiadają konstrukcji wsporczej, przeznaczone są głównie do instalowania na stropach tak, że komora filtracyjna i komora doprowadzenia powietrza zapylonego znajdują się na górnej kondygnacji, natomiast zsyp z przenośnikiem ślimakowym i dozownikiem na kondygnacji dolnej. Indywidualnie, dla każdej wielkości filtra oraz do życzeń zamawiającego, projektuje się i wykonuje sposób odbioru pyłu i ewentualnej konstrukcji wsporczej. Filtry w tym wariancie ze względu na duże gabaryty mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach. Montowane są przez skręcenie śrubami i doszczelnienie połączeń pastami – głównie silikonem.

Filtry w wersji izolowanej wykonywane są z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości 50 mm i blachy ocynkowanej. Stosowane są tam, gdzie nadmierne schłodzenie gazu odpylanego może doprowadzić do szkodliwego zjawiska kondensacji wilgoci, tzn. roszenia na ścianach filtra.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny poziomy typu HF PL: link