Odpylacze mokre

010-03

Przeznaczenie odpylaczy mokrych

Odpylacze mokre typu OMG przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów mokrych lub zwilżalnych. Stanowią one drugi stopień odpylania (po filtrocyklonach). W odpylaczach mokrych strumień zapylonego gazu jest odpylany wskutek kontaktu z cieczą. Jeśli odpylacz zlokalizowany jest na zewnątrz pomieszczenia, należy wyposażyć go w instalację grzewczą (podgrzewającą wodę). Instalację taką (instalację ogrzewania wody w odpylaczu) Zamawiający wykonuje przeważnie we własnym zakresie.

Odpylacze mokre typu OMG znajdują zastosowanie w suszarniach, przemyśle ceramicznym, odlewniczym oraz w produkcji tworzyw sztucznych.

010-03

Budowa i działanie odpylaczy mokrych

W odpylaczach mokrych strumień zapylonego gazu jest odpylany wskutek kontaktu z cieczą. W procesie odpylania mokrego stosowaną cieczą jest woda. Ciecz oprócz roli bezpośredniego kolektora cząstek aerozolowych pełni rolę czynnika polepszającego zdolność zatrzymywania wydzielonych cząstek oraz substancji absorbującej zanieczyszczenia gazowe. Zanieczyszczone powietrze po przedostaniu się do wnętrza odpylacza przemieszcza się między specjalnie profilowanymi przegrodami.

Podczas odpylania wytwarzają się krople cieczy, które są unoszone i porywane przez strumień gazu oczyszczonego. To niekorzystne zjawisko pracy odpylacza mokrego jest eliminowane za pomocą odkraplacza. Resztki cząstek wody, które zostaną porwane przez wentylator osadzają się w wylocie ø 350 mm i są odprowadzane za pomocą specjalnego zaworu umieszczonego w dolnej części wylotu. Cząstki zatrzymane w odpylaczu tworzą wraz z wodą szlam, który usuwany jest za pomocą zaworu spustowego.

Przed uruchomieniem odpylacz powinien być podłączony do stałego źródła zasilania wodą, która doprowadzona jest do odpylacza przez zawór szybkiego napełniania. Poziom wody regulowany jest przez zawór pływakowy, który umożliwia zachowanie stałego poziomu wody podczas pracy odpylacza.

Odpylacz mokry typu OMG wyposażony jest w wąż elastyczny służący do mycia odpylacza oraz odkraplacza z resztek pyłu. Urządzenie nie posiada żadnych dodatkowych części, pomp lub innego dodatkowego wyposażenia. Zajmuje mało miejsca i jest łatwe do zainstalowania.

Rodzaje odpylaczy mokrych

010-03

Oznaczenie odpylacza składa się z symbolu OMG
oraz symbolu wielkości (1, 2, 3, 4)

Odpylacz mokry OMG 4 Główne

Odpylacze mokre typu OMG produkowane są w następujących wykonaniach:

  • OMG-1 o wydajności 1.400 m³/h,
  • OMG-2 o wydajności 1.800 m³/h,
  • OMG-3 o wydajności 3.200 m³/h,
  • OMG-4 o wydajności 4.500 m³/h.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Kołnierz wlotu 1: link pdf