ZTO – ZAKŁAD TECHNIKI ODPYLANIA


30 lat doświadczenia w odpylaniu

Zakład Techniki Odpylania jest firmą prywatną działającą od 1985 roku. Działa w ochronie środowiska naturalnego, szczególnie zajmuje się ochroną powietrza atmosferycznego. Główna działalność firmy to projektowanie, produkcja, dostawa i montaż urządzeń i instalacji odpylających oraz przemysłowych instalacji centralnego odkurzania. Firma ma pracownię projektową, wydział produkcyjny oraz zespoły montażowe i serwisowe.

We wrześniu 2014 roku firma ZTO uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2008, który wniósł nowe standardy pracy do firmy i podniósł jakość jej działania. Z uwagi na jednoosobowe kierownictwo firmy, wszelkie decyzje dotyczące wykonania nietypowych filtrów czy też wprowadzenia zmian konstrukcyjnych podejmowane są szybko, a ich realizacja jest natychmiastowa.

Wykonujemy i dostarczamy kompletne instalacje odpylania jak i pojedyncze urządzenia odpylające głównie filtry workowe regenerowane sprężonym powietrzem. Filtry są produkowane w wykonaniu standardowym, Ex zgodnie z wymaganiami ATEX, ze stali kwasoodpornych oraz według innych wymagań i życzeń zamawiającego. Firma przeprowadza również modernizację elektrofiltrów i filtrów workowych regenerowanych mechanicznie na filtry pulsacyjne regenerowane sprężonym powietrzem.

Czytaj więcej

OFERTA


Firma wykonuje i dostarcza kompletne instalacje odpylania jak i pojedyńcze urządzenia odpylające głównie filtry workowe regenerowane sprężonym powietrzemWtyczka Adobe Flash Player nie jest już obsługiwana

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość – skontaktujemy się z Tobą!

KONTAKT


ZTO – Zakład Techniki Odpylania w Końskich

ZAKŁAD TECHNIKI ODPYLANIA 
ul. Kolejowa 13, 26-200 Końskie

TEL./FAX:
+48 41 372 76 83
+48 41 372 73 88
TEL. KOM:
+48 502 33 56 10

WWW: zto.com.pl
E-MAIL: 
biuro@zto.com.pl

SZEF MARKETINGU:
+48 504 025 680

Jakość

CZYTAJ WIĘCEJ