Filtry pulsacyjne pionowe

Pionowe filtry workowe są najbardziej popularnymi odpylaczami, które cechują się się pionowym umieszczeniem worków w komorze filtracyjnej. Możliwości oczyszczania zanieczyszczonych gazów są tutaj bardzo duże- nawet powyżej 225 000 m3/h. Mogą być wykonane ze zwykłej jakości stali zabezpieczonej antykorozyjnie albo ze stali kwasoodpornej. Normalnie stosowane są w nich worki okrągłe o średnicy 153 mm i długościach 2050 mm, 2550 mm, 3050 mm, 4050 mm, 5050 mm (przy workach wymienianych od dołu) oraz 2010 mm, 2510 mm, 3010 mm, 4010 mm, 5010 mm (przy workach wymienianych od góry) .

Filtry workowe przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów suchych i nie klejących.

Zakład Techniki odpylania proponuje również filtry w wykonaniu Ex, które pozwalają na odpylanie wybuchowych mieszanin pyłowo powietrznych.

010-03

TYP GF

Oznaczenie filtra składa się z symbolu GF, symbolu wielkości (8×8-2 ÷ 30×8-5 – filtry jednorzędowe) oraz (12×16-2 ÷ 60×16-5 – filtry dwurzędowe). Prędkość filtracji wynosi 0,02 ÷ 0,06 m/s, maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem to 100g/m3.
Filtry pulsacyjne typu GF są produkowane w 327 wielkościach, powierzchnia filtracyjna to od 60 m2 do 2240 m2 (filtry typu GF są projektowane indywidualnie do potrzeb klienta więc powierzchnia filtracyjna może być większa). Ilość worków w jednym rzędzie- 8 sztuk dając sumę 64 worków przy powierzchni filtracyjnej 60m2 oraz 960 worków przy powierzchni filtracyjnej 2240 m2

Filtry typu GF mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach.

GF Intermiglas ZTO

Montowane są przez skręcanie śrubami i doszczelnienie połaczeń pastami, głównie silikonem. Położenie wlotu i wylotów powietrza, wysypu pyłu i doprowadzenie sprężonego powietrza mogę być zmienione o 180°C.

Filtry pulsacyjne typu GF mogą być stosowane w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów drogowych i budowlanych, chemicznym, w kotłowniach, instalacjach odsiarczania, itp.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu GF jednorzędowy PL 2: link

Tabela – Filtr pulsacyjny typu GF dwurzędowy PL 2:: link

010-03

TYP MR

mr-glowne

Oznaczenie filtra składa się z symbolu MR oraz symbolu wielkości

(4×7-2 ÷ 8×7-2,5).

Najczęściej stosowana prędkość filtracji wynosi 0,03 ÷ 0,04 m/s, maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem to 50 g/m3.
Filtry pulsacyjne typu MR są produkowane w 10 wielkościach, powierzchnia filtracyjna to od 26,3 m2 do 65,5 m2 . Ilość worków w filtrze typu MR to od 28 to 56 sztuk.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu MR PL: link

010-03

TYP ZF

zf-glowne

Oznaczenie filtra składa się z symbolu ZF oraz symbolu wielkości (101 ÷ 107; 201 ÷ 207; 301 ÷ 307; 401 ÷ 407). Powierzchnia filtracyjna filtrów typu ZF to 6,4 do 29,4 m2 przy maksymalnej liczbie 25 worków.
Filtry pulsacyjne typu ZF produkowane są w 7 wielkościach i 4 następujących wariantach:

101 ÷ 107 – komora oczyszczonego powietrza z workami i automatyką,

201 ÷ 207 – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i z automatyką,

301 ÷ 307 – filtr kompletny z pojemnikiem pyłu,

401 ÷ 407 – filtr kompletny z dozownikiem celkowym.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela- Filtr pulsacyjny typu ZF PL: link

010-03

FILTROCYKLON TYPU DF

Oznaczenie filtra składa się z symbolu DF oraz symbolu wielkości (96 ÷ 276).
Filtrtrocyklony typu DF są produkowane w 57 wielkościach i w 2 następujących wariantach:

wariant I – filtr pulsacyjny z jednym wygarniaczem obrotowym,

wariant II – filtr pulsacyjny z dwoma wygarniaczami obrotowymi.

Filtry z pojedynczym wygarniaczem obrotowym produkowane są w 4 wielkościach (96, 106, 116, 126) oraz w 3 długościach worków filtracyjnych (3010 mm, 3510 mm, 4010 mm).
Filtry z dwoma wygarniaczami obrotowymi produkowane są w 15 wielkościach (136, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 246, 256, 266, 276) oraz w 3 długościach worków filtracyjnych (3010 mm, 3510 mm, 4010 mm)

DF5

Worki filtracyjne wymienialne są od góry filtra. tj. od strony czystej poprzez pokrywy w komorze oczyszczonego powietrza. Worki mocowane są na tzw. „snapringi”.

Filtrocyklony w wersji izolowanej wykonane są izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości  lub 100 mm. Stosowane są tam, gdzie nadmierne schłodzenie gazu odpylanego może doprowadzić do szkodliwego zjawiska kondensacji wilgoci i tzw. roszenia na ścianach odpylacza.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu DF z jednym wygarniaczem obrotowym PL: link

Tabela – Filtr pulsacyjny typu DF z dwoma wygarniaczami obrotowymi PL 1: link