Rodzaje filtrów workowych

Rodzaje filtrów workowych

010-03

TYP GF

Oznaczenie filtra składa się z symbolu GF, symbolu wielkości (8×8-2 ÷ 30×8-5 – filtry jednorzędowe) oraz (12×16-2 ÷ 60×16-5 – filtry dwurzędowe). Prędkość filtracji wynosi 0,02 ÷ 0,06 m/s, maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem to 100g/m3.
Filtry pulsacyjne typu GF są produkowane w 327 wielkościach, powierzchnia filtracyjna to od 60 m2 do 2240 m2 (filtry typu GF są projektowane indywidualnie do potrzeb klienta więc powierzchnia filtracyjna może być większa). Ilość worków w jednym rzędzie- 8 sztuk dając sumę 64 worków przy powierzchni filtracyjnej 60m2 oraz 960 worków przy powierzchni filtracyjnej 2240 m2

Filtry typu GF mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach. Montowane są przez skręcanie śrubami i doszczelnienie połaczeń pastami, głównie silikonem. Położenie wlotu i wylotów powietrza, wysypu pyłu i doprowadzenie sprężonego powietrza mogę być zmienione o 180°C.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu GF jednorzędowy PL 2: link

Tabela – Filtr pulsacyjny typu GF dwurzędowy PL 2:: link

010-03

TYP MR

mr-glowne

Oznaczenie filtra składa się z symbolu MR oraz symbolu wielkości

(4×7-2 ÷ 8×7-2,5).

Najczęściej stosowana prędkość filtracji wynosi 0,03 ÷ 0,04 m/s, maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem to 50 g/m3.
Filtry pulsacyjne typu MR są produkowane w 10 wielkościach, powierzchnia filtracyjna to od 26,3 m2 do 65,5 m2 . Ilość worków w filtrze typu MR to od 28 to 56 sztuk.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu MR PL: link

010-03

TYP ZF

zf-glowne

Oznaczenie filtra składa się z symbolu ZF oraz symbolu wielkości (101 ÷ 107; 201 ÷ 207; 301 ÷ 307; 401 ÷ 407). Powierzchnia filtracyjna filtrów typu ZF to 6,4 do 29,4 m2 przy maksymalnej liczbie 25 worków.
Filtry pulsacyjne typu ZF produkowane są w 7 wielkościach i 4 następujących wariantach:

101 ÷ 107 – komora oczyszczonego powietrza z workami i automatyką,

201 ÷ 207 – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i z automatyką,

301 ÷ 307 – filtr kompletny z pojemnikiem pyłu,

401 ÷ 407 – filtr kompletny z dozownikiem celkowym.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela- Filtr pulsacyjny typu ZF PL: link

010-03

FILTROCYKLON TYPU DF

Oznaczenie filtra składa się z symbolu DF oraz symbolu wielkości (96 ÷ 276).
Filtry pulsacyjne typu DF są produkowane w 57 wielkościach i w 2 następujących wariantach:

wariant I – filtr pulsacyjny z jednym wygarniaczem obrotowym,

wariant II – filtr pulsacyjny z dwoma wygarniaczami obrotowymi.

Filtry z pojedynczym wygarniaczem obrotowym produkowane są w 4 wielkościach (96, 106, 116, 126) oraz w 3 długościach worków filtracyjnych (3010 mm, 3510 mm, 4010 mm).
Filtry z dwoma wygarniaczami obrotowymi produkowane są w 15 wielkościach (136, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 246, 256, 266, 276) oraz w 3 długościach worków filtracyjnych (3010 mm, 3510 mm, 4010 mm)
Worki filtracyjne wymienialne są od góry filtra. tj. od strony czystej poprzez pokrywy w komorze oczyszczonego powietrza. Worki mocowane są na tzw. „snapringi”.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny typu DF z jednym wygarniaczem obrotowym PL: link

Tabela – Filtr pulsacyjny typu DF z dwoma wygarniaczami obrotowymi PL 1: link

010-03

TYP HF

hf-glowne

Oznaczenie filtra składa się z symbolu HF oraz symbolu wielkości (3×2-1,5 ÷ 72×6-2,5). Filtry poziome typu HF są produkowane w 200 wielkościach i w dwóch wariantach:

Wariant I – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami. Filtry takie są stosowane najczęściej na obudowach przenośników, ich przesypów oraz silosach. Standardowo wykonywany filtr jest wyposażony w wentylator promieniowy umieszczony z boku komory oczyszczonego powietrza oraz w dwa króćce wlotowe. Często wyposażone są w wentylator. Stanowią wtedy filtr stanowiskowy nie wymagający dodatkowej instalacji rurowej. Ze względu na niewielkie gabaryty są one transportowane w stanie zmontowanym w całości wraz z podłączonymi zaworami do szafki sterowniczej. W przypadku trudności z transportem na miejsce zainstalowania mogą być wykonane w elementach i skręcone na miejscu posadowienia.

Wariant II – komora oczyszczonego powietrza z komorą filtracyjną i workami, zsyp z przenośnikiem i dozownikiem celkowym. Standardowo filtry te nie posiadają konstrukcji wsporczej, przeznaczone są głównie do instalowania na stropach tak, że komora filtracyjna i komora doprowadzenia powietrza zapylonego znajdują się na górnej kondygnacji, natomiast zsyp z przenośnikiem ślimakowym i dozownikiem na kondygnacji dolnej. Indywidualnie, dla każdej wielkości filtra oraz do życzeń zamawiającego, projektuje się i wykonuje sposób odbioru pyłu i ewentualnej konstrukcji wsporczej. Filtry w tym wariancie ze względu na duże gabaryty mają budowę modułową. Wykonane są i transportowane w elementach. Montowane są przez skręcenie śrubami i doszczelnienie połączeń pastami – głównie silikonem.

Filtry w wersji izolowanej wykonywane są z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości 50 mm i blachy ocynkowanej. Stosowane są tam, gdzie nadmierne schłodzenie gazu odpylanego może doprowadzić do szkodliwego zjawiska kondensacji wilgoci, tzn. roszenia na ścianach filtra.

Dane techniczne do pobrania: link pdf

Tabela – Filtr pulsacyjny poziomy typu HF PL: link